Оригінал доступний на сайті chem.usc.edu

Карл О. Кріст

Професор хімії

Неорганічна хімія

 

Дослідницькі інтереси

Наші інтереси досить широкі та варіюються від найбільш фундаментального вчення до прикладних досліджень в академічних, державних та промислових інтересах. Особливу цікавість представляють матеріали високої енергетичної щільності (HEDM), хімія неорганічної основної групи, хімія поліатомного азоту та нітроаміну, висококисневі носії, енергетичні іонні рідини, хімія в умовах окислення та координації, а також синтез і характеристика нових карбокатіонів та фторвуглеводневих сполучень. Наша робота використовує синергізм теорії та синтезу і значною мірою сприяє тісній співпраці з численними групами теоретиків. Головна мета наших досліджень — розвивати сучасні надбання та прагнути до вражаючих проривів, а не обмежуватись незначними покращеннями.

Типові приклади проривних досягнень, яких ми досягли в минулому, включають в себе перші синтези нових катіонів, таких як NF 4 + [1] або ClF 6 + [2], які були отримані з неіснуючих батьківських молекул, перший хімічний синтез елементарного фтору [3], який був неможливим відповідно до підручників, синтез XeF 5 та IF 52-[4], які складають перші приклади п’ятикутних пласких видів AX 5 , розвиток синтезу для дійсно безводного розчинного “голого” фторид-іону [5], який призвів до ренесансу в хімії з високим координаційним числом [6], синтез N 5 + [7], який є єдиним стабільним видом поліазотів за більш ніж 100 років та лише другим відомим полінітроген-іоном, що зроблений людиною та може бути створений в макроскопічному масштабі, спектроскопічна ідентифікація циклічного N 5 аніону [8], синтез перших киснево збалансованих енергетичних іонних рідин для рідких однокомпонентних застосувань [9], підготовка та характеристика більш ніж 40 нових поліазидів [10] та їх комбінація з енергетичними протиіонами, як, наприклад, в [N5]+[B(N3)4)] [11], синтезі  NO2)CN, стабільного матеріалу надвисокої енергетичної щільності [12] та  FN(NO2))2) [13], об’ємний синтез CF3) аніону [14] та розробки перших кількісних шкал для оцінки потужності окислювачів [15] та кислотності Льюїса [16].

Вибрані публікації

 1. «Катіон тетрафторнітронію (V), NF4+,» К.О. Кріст, Дж.П. Гуертін, А.Е. Павлат, Листи про Неорганічну Нуклеакивну Хімію, 2, 83 (1966).
 2. «Катіон гексафторхлорину (VII), ClF6+,» К.О. Кріст, Листи про Неорганічну Нуклеакивну Хімію, 8, 741 (1972).
 3. «Хімічний синтез елементарного фтору,» К.О. Кріст, Неорганічна Хімія, 25, 3721 (1986).
 4. ((a) «Аніон пентафторксенату (IV), XeF5; Перший приклад пентагонального планарного AX5 виду,» К.О. Кріст, Е.С. Куртіс, Х.П. Мерсієр, Дж.С.П. Сандерс, Дж.Дж. Шробільген, Д. Діксон, Журнал Американської Спілки Хіміків, 113, 3351 (1991); (b) «Пентагональний планарний AX5 вид: Синтез та характеристика йод (III) пентафторид діаніону, IF52-,» К.О. Кріст, В.В. Вільсон, Дж.В. Дрейк, Д.А. Діксон, Дж.А. Боатз, Р.З. Гнанн, Журнал Американської Спілки Хіміків, 120, 4711 (1998).
 5. «Синтези, властивості та структури безводного фторид тетраметиламмонію та його аддукта 1:1 з транс-3-аміно-2-бутен нітрилом,» К.О. Кріст, В.В. Вільсон, Р.Д. Вільсон, Р. Бау, Дж. Фенг, Журнал Американської Спілки Хіміків, 112, 7619 (1990).
 6. «Гептакоординовані фториди основної групи та оксифториди,» К.О. Кріст, Е.С. Куртіс, Д.А. Діксон, Х.П.А. Мерсієр, Дж.С.П. Сандерс, Дж.Дж. Шробільген, В.В. Вільсон, гл.5 в “Неорганічна Хімія Фториду Наближаючись до 21 Століття,» Симпозіум Американської Спілки Хіміків, серія 555 (1994).
 7. «N5+: Новий гомолептичний полінітрогеновий іон як матеріал високої енергетичної щільності,» К.О. Кріст, В.В. Вільсон, Дж.А. Шіхі, Дж.А. Боатз, Angewandte Chemie Міжнародне Видання, 38, 2004 (1999).
 8. «Експериментальне виявлення аніону пентаазациклопентадієніду (пентазолату), цикло-N5,» А. Відж, Дж.Дж. Павлович, В.Вільсон, В. Відж, К.О. Кріст, Angewandte Chemie Міжнародне Видання, 41, 3051 (2002).
 9. «Киснево-збалансована енергетична іонна рідина,» С.Дж. Біглер Джонс, Р. Хайгес, Т. Шроер, К.О. Кріст, Angewandte Chemie Міжнародне Видання, 45, 4981 (2006).
 10. «Підготовка перших азидів марганцю (III) та марганцю (IV),» Р. Хайгес, Р.Дж. Бушек, Дж.А. Боатз, К.О. Кріст, Angewandte Chemie Міжнародне Видання, 53, 8200 (2014), та посилання в публікації.
 11. «Нові матеріали високої енергетичної щільності. Синтез та характеристики N5+P(N3)6, N5+B(N3)4, N5+HF2-.nHF, N5+BF4, N5+PF6 та N5+SO3F,» Р. Хайгес, С. Шнайдер, Т. Шроер, К.О. Кріст, Angewandte Chemie Міжнародне Видання, 43, 4919 (2004).
 12. «Нітрилціанід, NCNO2,» М. Рам, Дж. Беланжер-Шабо, Р. Хайгес, К.О. Кріст, Angewandte Chemie Міжнародне Видання, 53, 6893 (2014).
 13. «Синтез та характеристика фтординітроаміну, FN(NO2)2,» К.О. Кріст, В.В. Вільсон, Дж. Беланжер-Шабо, Р. Хайгес, Дж.А. Боатз, М. Рам, Дж.К. Сур’я Пракаш, Т. Саал, М. Хопфінгер, Angewandte Chemie Міжнародне Видання, 53, published on line (2014).
 14. «Довговічний аніон трифторметаніду: Ключова проміжна ланка в нуклеофільних трифторметилуваннях,» Дж.К. Сур’я Пракаш, Ф. Ванг, З. Жанг, Р. Хайгес, М. Рам, К.О. Кріст, Т. Метью, Дж.А. Олах, Angewandte Chemie Міжнародне Видання., 53, 11575 (2014).
 15. «Кількісна шкала для окислювальних потужностей оксидантних фторуючих речовин,» К.О. Кріст, Д.А. Діксон, Журнал Американської Спілки Хіміків, 114, 2978 (1992).
 16. «Про кількісну шкалу для кислотності Льюїса та нещодавній прогрес в хімії полінітрогену,» К.О. Кріст, Д.А. Діксон, Д. МакЛемор, В.В. Вільсон, Дж.А. Шіхі, Дж.А. Боатз, Хімія Фториду, 101, 151 (2000).